Projekt aptekiProjekt apteki wykonany przez naszą firmę jest zgodny z rozporządzeniami dotyczącymi zasad projektowania aptek. Zależnie od zakresu potrzebnych do uruchomienia apteki prac realizacja projektu odbywa się w trybie zgłoszenia prac budowlanych bądź pozwolenia na budowę (przebudowa, rozbudowa, badź budowa nowego obiektu apteki). W każdym z przypadków rozpoczynamy od koncepcji funkcjonalno - technologicznej uzgodnionej z rzeczoznawcami, która następnie przedstawiona jest do Państwa akceptacji.
Oferujemy wykonanie projektu wielobranżowego:
  • branży architektonicznej wraz z technologią apteki;
  • branży konstrukcyjnej jeżeli przebudowa lokalu wymaga zmian konstrukcyjnych;
  • branży instalacji wentylacji mechanicznej.
Na życzenie inwestora, lub jeżeli jest to wymóg Starostwa Powiatowego wykonujemy dodatkowe opracowania dla branż: instalacji elektrycznych, sanitarnych i C.O.
Projekt zawiera uzgodnienia z rzeczoznawcami Sanepid BHP i Ergonomii oraz P Poż.
Proponujemy Państwu również wykonanie projektu aranżacji wnętrza izby ekspedycyjnej z wykonaniem foto-realistycznych wizualizacji.
Zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania posiadają dopuszczenia do stosowania w aptekach ogólnodostępnych i gwarantują uzyskanie oczekiwanego efektu.
Oferujemy przeprowadzenie formalności administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji apteki.
Copyright ©2009 · Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony: